Fläktvalsprogram CASA F Takfläkt
Alternativ markerade med är obligatoriska!
Välj den driftpunkt du vill beräkna prestanda för. Du kan välja vilket enhet prestanda ska presenteras inom.
Ange aktuellt kanaltryck.
Ange eventuellt forceringsflöde.
Aktuellt kanaltryck i forcerat läge beräknas. Lås upp för att ange annat värde.
Finns exempelvis en balkong i närheten kan du här välja med vilket avstånd ljud till omgivning ska redovisas för.
För ljudeffektnivå ange 0.4 meter.
Börja om
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för några direkta eller indirekta skador som orsakas genom användningen av detta program